Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

sillence
1648 3953
lovka soł macz!
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoll oll

October 14 2017

sillence
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaoll oll
sillence
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
sillence
5526 1402 500
Reposted fromoll oll
sillence
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
9928 46d8
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
sillence
7307 2809
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

October 13 2017

sillence
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen viaoll oll

October 07 2017

sillence
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaoll oll
sillence
2862 082a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaoll oll
7091 c605 500
sillence
1843 ba1f 500
Reposted fromanke anke viaoll oll
sillence
9164 e14e 500
Reposted fromoll oll

July 11 2017

sillence
1305 a586
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
2700 35ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
2714 2e05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sillence
9014 54c3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl